Trung tâm cho đổi mới sáng tạo cho Việt Nam đang được thành lập

Tháng Ba 20th, 2022

Với sự tài trợ của chương trình Aus4Innovation, Đại học Queensland đã bắt đầu hợp tác cùng Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (VISTI) phát triển một mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo ở Hà Nội nhằm nâng cao năng lực sáng tạo của doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) Việt Nam. Trung tâm sẽ cung cấp thông tin, chia sẻ mạng lưới quan hệ, môi giới và hỗ trợ chuyển giao công nghệ cùng nhiều dịch vụ khác cho các DNVVN.
Được xây dựng dựa trên những mô hình thành công và chính sách của Australia, trung tâm này được trông đợi sẽ trở thành mô hình kiểu mẫu để các tỉnh, các viện trường và doanh nghiệp dựa trên đó xây dựng mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo riêng, tạo môi trường cho sáng tạo, thử nghiệm và chia sẻ những ý tưởng mới.

Ông Trần Vũ Tuấn Phan, quyền Giám Đốc Trung Tâm Đổi Mới Sáng Tạo và Dịch Vụ Công Nghệ (VISTI) bên trái và ông  Rongyu Li, phó HIệu Trưởng trường Đại Học Queensland ký thỏa thuận thành lập trung tâm đổi mới sáng tọa giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam khai thác tiềm năng dổi mới trong hoạt dộng kinh doanh.