Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa Australia và Việt Nam nhằm tăng cường hệ thống đổi mới sáng tạo

Trong năm qua, chương trình Aus4Innovation đã thúc đẩy mối liên kết giữa Australia và Việt Nam và mang lại những tác động thực tế.

Chương trình là kết quả của thỏa thuận Quan hệ đối tác Đổi mới sáng tạo Australia – Việt Nam và đã giúp tạo tiền đề cho những hợp tác tiếp theo trong tương lai trong bối cảnh hai nước đều có những cơ hội và thách thức mới.

Triển lãm ảnh này mang đến những câu chuyện về những dự án, những con người trong chương trình của chúng tôi và phần nào thể hiện những tác động mà chương trình đã đem lại trong hai năm qua.