Trao Đổi Chính Sách Công

Các hoạt động trao đổi chính sách sẽ tập trung vào hợp tác để giải quyết các thách thức mới nổi trong việc thực hiện đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. đáp ứng các nhu cầu, vấn đề cũng như cơ hội đối với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Chính phủ Việt Nam.

Hoạt động trao đổi chính sách 1

Data61, đơn vị nghiên cứu kỹ thuật số hàng đầu của Úc trực thuộc CSIRO và Bộ Khoa học và Công nghệ (MoST) đã hợp tác để cho ra mắt báo cáo “Đổi mới công nghệ ở Việt Nam – Đánh giá tác động của công nghệ đến tăng trưởng kinh tế”. Nằm trong khuôn khổ chương trình Aus4Innovation, báo cáo là kết quả nghiên cứ nhằm phát triển các công cụ giúp đo lường tác động của việc áp dụng và sáng tạo công nghệ đối với năng suất và tăng trưởng.

Các nhà nghiên cứu đã thu thập, thống nhất và phân tích dữ liệu trong 20 năm qua để phát triển hai mô hình kinh tế nhằm định lượng đóng góp của tiến bộ công nghệ vào tăng trưởng kinh tế. Báo cáo này cung cấp luận cứ giúp Bộ KHCN xây dựng Chiến lược Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Báo cáo cũng giúp Việt Nam trong việc hoạch định các chính sách liên quan đến chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới.

Hoạt động trao đổi chính sách 2

Với sự tài trợ của Aus4Innovation, Đại học Queensland đã hợp tác cùng Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (VISTI) phát triển một mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo ở Hà Nội nhằm nâng cao năng lực sáng tạo của doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) Việt Nam. Trung tâm sẽ cung cấp thông tin, chia sẻ mạng lưới quan hệ, môi giới và hỗ trợ chuyển giao công nghệ cùng nhiều dịch vụ khác cho các DNVVN.

Được xây dựng dựa trên những mô hình thành công và chính sách của Australia, trung tâm này được trông đợi sẽ trở thành mô hình kiểu mẫu để các tỉnh, các viện trường và doanh nghiệp dựa trên đó xây dựng mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo riêng, tạo môi trường cho sáng tạo, thử nghiệm và chia sẻ những ý tưởng mới.

Hoạt động trao đổi chính sách 3

Chương trình Aus4Innovation đã tập hợp một nhóm chuyên gia từ Australia để tư vấn cho Chính phủ Việt Nam về lồng ghép đổi mới sáng tạo trong quá trình xây dựng chiến lược khoa học và công nghệ quốc gia.

Thông qua Viện Khoa học, Công nghệ và Đổi Mới Sáng Tạo Việt Nam (VISTI), dự án quan trọng này góp phần thực thi Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội 2021-2030 bằng cách cung cấp hỗ trợ phương pháp và đánh giá các thực hành tốt nhất trên thế giới. Nhóm chuyên gia Australia thực hiện dự án đã đưa ra các khuyến nghị cụ thể về các chỉ số khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, các mục tiêu hiệu suất, các lĩnh vực công nghệ ưu tiên và cách thức triển khai.