Ứng Dụng Trí Tuệ Nhân Tạo

Việt Nam đã nhận ra nhu cầu về các giải pháp mới từ AI, Dữ liệu lớn, Máy học, Học sâu để chuyển đổi các ngành công nghiệp.

COVID-19 đã mang lại những thách thức chưa từng có và có tác động nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế của thế giới.

Mặc dù Việt Nam đã có những nỗ lực đáng kể để kiểm soát đại dịch, nhưng do sự kết nối cao với thế giới, nền kinh tế Việt Nam vẫn có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi suy thoái toàn cầu. Ưu tiên nâng cao năng lực ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam đã được xác định là mục tiêu chính nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế của đất nước và tiếp tục tăng trưởng kinh tế xã hội.

Lần đầu tiên, Chiến lược quốc gia về phát triển trí tuệ nhân tạo được xây dựng với Bộ Khoa học và Công nghệ (MoST) với vai trò đầu mối, chủ trì triển khai chiến lược này.

MoST, cùng với Chương trình Aus4Innovation (A4I) sẽ đưa ra một sáng kiến mới cho phép các ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ Việt Nam trong quá trình khôi phục kinh tế sau COVID-19 và hỗ trợ Chiến lược quốc gia về ứng dụng trí tuệ nhân tạo của Việt Nam. Với các sáng kiến A4I trước đây liên quan đến nền kinh tế kỹ thuật số trong tương lai của Việt Nam và mối tương quan chặt chẽ được xác định giữa số hóa và tăng trưởng kinh tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo là một phần mở rộng các hoạt động của chương trình.

Đề cương chương trình
Sáng kiến mới này sẽ bao gồm một số hoạt động nhằm thúc đẩy các giải pháp đổi mới thực tế sử dụng trí tuệ nhân tạo và triển khai Chiến lược quốc gia về ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Xem danh sách các hoạt động dưới đây:

Hội thảo AI4VN 2020

Sự kiện thường niên do Bộ KHCN tổ chức sẽ quy tụ cộng đồng AI, tạo nền tảng xây dựng kết nối giữa các nhà hoạch định chính sách, quản lý doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ, trường đại học và các nhà nghiên cứu. Chủ đề sẽ là ‘AI trong đại dịch: Thích ứng với điều bình thường mới’ bao gồm một chuỗi hội thảo trực tuyến và một sự kiện trực tiếp tại TP.HCM.

Cuộc thi AI Hackathon

Cuộc thi lập trình này sẽ diễn ra trong 48 giờ và tạo cơ hội cho người tham gia trình diễn các giải pháp sáng tạo dựa trên công nghệ AI. Chủ đề năm 2020 sẽ là “AI trong đại dịch-Thích ứng với điều bình thường mới”. Ngoài việc cạnh tranh để giành giải thưởng, chương trình sẽ cung cấp (cả tài chính và kỹ thuật) cho các đội chiến thắng để giúp họ thương mại hóa ý tưởng của mình hơn nữa thông qua các hoạt động ươm tạo / tăng tốc. Nếu thành công, những ý tưởng này sẽ là bằng chứng cho việc chuẩn bị các chính sách quốc gia để thúc đẩy AI về lâu dài.

Phổ biến chiến lược AI và nâng cao nhận thức

Để nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về tầm quan trọng và tiềm năng của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, một loạt các hoạt động sẽ được thực hiện nhằm phổ biến chiến lược mới được đưa ra tới các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế. Hoạt động này sẽ bao gồm các hội thảo và các khóa đào tạo ngắn hạn cho các nhà hoạch định chính sách.

Liên hệ chương trình Aus4Innovation để biết thêm chi tiết