Các viện trường nhận sách hướng dẫn về thương mại hóa khoa học

Tháng Tư 18th, 2022

Cuốn Sổ tay Thương mại hoá+ được chương trình Aus4Innovation cho ra mắt trực tuyến năm 2021 nay đã được gửi bản in đến các trường đại học và viện nghiên cứu trên cả nước, giúp các đơn vị này đẩy mạnh tính thực tiễn trong nghiên cứu khoa học.
Cuốn sổ tay cung cấp bộ công cụ và phương pháp đầy đủ giúp các nhà nghiên cứu thực hiện quá trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học một cách bài bản, phù hợp với bối cảnh Việt Nam và giúp họ kết nối nghiên cứu của mình với thị trường nhằm tạo ra những sản phẩm bền vững và có giá trị thương mại.
Đây là kết quả sau hai năm hợp tác giữa các chuyên gia của Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia (CSIRO), Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp khoa học công nghệ (NATEC) và các nhà nghiên cứu từ các viện nghiên cứu công.
Mời bạn tìm hiểu thêm về Sổ Tay Thương Mại Hóa: https://thuongmaihoaplus.org/