Dự Báo Nền Kinh Tế Kỹ Thuật Số

Dự Báo Tầm Nhìn Kỹ Thuật Số

Nhóm DATA61 thuộc CSIRO và Bộ Khoa Học Công Nghệ đã thực hiện báo cáo dự báo nền kinh tế kỹ thuật số tương lai của Việt Nam (tìm hiểu thêm tại đây).