Dự Báo Nền Kinh Tế Kỹ Thuật Số

Làn sóng công nghệ số tiếp theo – trí tuệ nhân tạo, blockchain, Internet vạn vật, điện toán đám mây – có tiềm năng biến Việt Nam thành nền kinh tế hiệu suất cao tiếp theo của châu Á và nâng cao mức sống của người dân trong những thập kỷ tới.

Nhóm Data61 thuộc CSIRO, bộ phận chuyên về dữ liệu và kỹ thuật số của Cơ quan khoa học quốc gia Australia, và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã xây dựng báo cáo “Tương lai nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam: Hướng tới năm 2045”, một báo cáo xem xét các xu hướng ảnh hưởng và xác định bốn kịch bản của nền kinh tế số Việt Nam.

Đây là báo cáo thứ hai được công bố trong khuôn khổ chương trình Aus4Innovation của Chính phủ Australia, một chương  chiến lược trị giá 10 triệu đô la Úc được thiết kế để tăng cường liên kết giữa các hệ thống đổi mới sáng tạo của Australia và Việt Nam.

Báo cáo đầu tiên “Việt Nam Ngày Nay“, nghiên cứu thực trạng kinh tế vĩ mô và kinh tế số của Việt Nam năm 2018.