Việt Nam cải thiện khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công

Tháng Ba 20th, 2022

Một tin tuyệt vời! Việt Nam đã tăng 14 bậc về chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu năm 2021 và đứng thứ 6 ở khu vực ASEAN. Điều đó có nghĩa so với năm 2020, Việt Nam đã chuẩn bị tốt hơn cả về công cụ và môi trường vận hành nhằm ứng dụng AI giúp cải thiện dịch vụ công và tạo ra lợi thế về kinh tế.
Tháng 1/2021, Chính phủ Việt Nam ban hành chiến lược quốc gia đến năm 2030 về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI. Chương trình Aus4Innovation của Chính phủ Australia đã và đang hợp tác chặt chẽ với Bộ Khoa học Công nghệ từ tháng 7/2020 để đóng góp cho việc ban hành chiến lược này, cũng như hỗ trợ các nỗ lực ứng dụng AI trong phục hồi hậu COVID. Một trong những hoạt động của chương trình là hỗ trợ hoạt động quảng bá về chiến lược, và tổ chức chương trình tăng tốc cho các start-up về AI, góp phần vào củng cố và thúc đẩy quá trình áp dụng AI ở Việt Nam.
Báo cáo “Chỉ số sẵn sàng AI của chính phủ (Government AI Readiness Index) do Oxford Insights (Vương quốc Anh) kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế của Canada (IDRC) thực hiện. Báo cáo đánh giá sự sẵn sàng AI của chính phủ từ 160 quốc gia trong ứng dụng AI vào dịch vụ công dựa trên 42 chỉ số thuộc 3 trụ cột: chính phủ, ngành công nghệ và hạ tầng cơ sở dữ liệu. Điểm trung bình các chỉ số của Việt Nam là 51,82 cao hơn ngưỡng trung bình thế giới (47,42 điểm).
Đọc thêm về báo cáo này tại link: https://www.oxfordinsights.com/government-ai-readiness…
 

Phó Đại sứ Mark Tattersall và Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Bùi Thế Duy tại buổi lễ ra mắt Diễn đàn Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam – Australia, một nền tảng kết nối cộng đồng AI giữa hai nước.

Cuộc thi lập trình online RESET 1010 do Aus4Innovation tài trợ dành cho bất cứ ai có giải pháp sáng tạo sử dụng công nghệ AI cho các lĩnh vực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong tương lai.

Chương trình Aus4Innovation đã tài trợ tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề nhằm quảng bá chiến lược quốc gia về AI/