Cải thiện sản xuất mía đường với trí tuệ nhân tạo

Tháng Bảy 29th, 2022

Được tài trợ bởi chương trình Aus4Innovation, Đại học Wollongong và VIGREEN – một công ty công nghệ của Việt Nam – đang phát triển một hệ thống flycam tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để theo dõi và đánh giá tình hình sinh trưởng của cây mía nhằm phát hiện sớm các dịch bệch không mong muốn.

Nhóm dự án cũng đã hoàn thành việc lắp đặt thử nghiệm các cảm biến độ ẩm của đất để cung cấp dữ liệu thời gian thực cho nông dân trên ứng dụng di động. Một thuật toán hình ảnh cũng đang được hiệu chỉnh để giúp AI phát hiện những vấn đề về dinh dưỡng, nước và bệnh trên lá cây. Khi được hoàn thiện, công nghệ này sẽ giúp hàng nghìn nông dân bảo vệ mùa màng cũng như đảm bảo sản lượng đầu vào cho các nhà máy sản xuất đường.

Thông tin chi tiết về dự án này có tại https://research.csiro.au/…/round-3-grant-recipients/