Nền tảng mới cho đổi mới sáng tạo trong sản xuất thủy sản tại ĐBSCL

Tháng Bảy 18th, 2022

Tổ nhóm Đổi mới sáng tạo trong nuôi trồng thủy sản Đồng bằng sông Cửu Long đã được chính thức khởi động. Đây là sáng kiến của chương trình #Aus4Innovation hợp tác với Đại học Cần Thơ nhằm hỗ trợ quy hoạch Tầm nhìn 2045 của Việt Nam về Phát triển bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tổ nhóm được đặt tại Đại học Cần Thơ với mục tiêu nhằm kích thích đổi mới sáng tạo và tạo ra lợi thế cạnh tranh cho ngành nuôi tôm thông qua các mô hình kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và hành động vì khí hậu.
Đồng bằng sông Cửu Long đóng góp vào 50 phần trăm sản lượng gạo của Việt Nam, 70 phần trăm sản lượng thủy sản và một phần ba GDP tổng thể. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu, khan hiếm nước và ô nhiễm đang ảnh hưởng tiêu cực tới cơ cấu đời sống kinh tế ở đây. Tổ nhóm khi đi vào hoạt động sẽ kết nối các bên liên quan đa dạng để tạo điều kiện cho nuôi trồng thủy sản chất lượng cao, bền vững, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm thuỷ sản trong khu vực và góp phần cải thiện sinh kế cho người dân.
Tìm hiểu thêm thông tin về tổ nhóm tại https://sdmd2045.ctu.edu.vn/maic