Trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa Việt Nam – Chương trình đổi mới

Tháng Mười 13th, 2022

Bạn đã sẵn sàng biến ý tưởng của mình thành hành động và tạo ra những tác động tích cực đến việc thiết kế, sử dụng và tái chế rác thải nhựa tại Việt Nam hay chưa? Chắc hẳn bạn sẽ muốn đăng ký tham gia vào chiến dịch khởi nghiệp này của chúng tôi.
 
Chương trình trực tuyến miễn phí này sẽ cung cấp những hiểu biết thực tế về:
Mở khóa các giải pháp dựa trên bằng chứng
Tiếp cận đối tượng mục tiêu
Mở rộng quy mô doanh nghiệp của bạn
Kêu gọi đầu tư
 
Hãy tham gia với chúng tôi, chương trình 4 tuần này được thiết kế để giúp những người tham gia hình thành ý tưởng kinh doanh, phát triển những ý tưởng hiện có hoặc khám phá các cơ hội kinh doanh hiện tại trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến rác thải nhựa.
Số lượng có hạn, hãy nhanh tay đăng ký ngay. Hạn đăng ký: trước ngày 21/10.