Australia hỗ trợ về đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

Tháng Mười 27th, 2022

Australia tham gia trong một nhóm các nhà tài trợ đang đóng góp vào phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. Nhóm này bao gồm các Đại sứ quán khác và các nhà tài trợ đa phương bao gồm Ngân hàng Thế giới và Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc UNDP.

Sau một thời gian dài tạm dừng do COVID-19, Australia đã đứng ra tổ chức lại hoạt động nhóm với một hội thảo do Aus4Innovation tổ chức ngày hôm qua. Các nhà tài trợ đã thảo luận về tiến độ đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở các nước khác, cũng như giới thiệu kế hoạch của từng nhà tài trợ cho Việt Nam trong thời gian tới nhằm tăng cường tác động hoặc giảm thiểu sự chồng chéo.