Hỗ trợ của Australia cho Việt Nam về khoa học và đổi mới sáng tạo được ghi nhận

Tháng Chín 26th, 2022

Chính phủ Việt Nam đã khẳng định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong việc giải quyết các thách thức về kinh tế, xã hội và thể chế. Điều này được thể hiện thông qua việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam đến năm 2030 vào tháng 5 năm nay.
 
Trong bối cảnh đó, ngày hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị toàn quốc Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập. Hội nghị đã quy tụ lãnh đạo các Bộ ngành, tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp cũng như các viện nghiên cứu và trường đại học trên cả nước.
 
Tại hội nghị, Đại sứ Australia Andrew Goledzinowski đã chia sẻ về kinh nghiệm của Australia trong việc thúc đẩy các khám phá khoa học và thương mại hóa khoa học. Ông cũng nhân cơ hội này để tái khẳng định cam kết lâu dài của Australia trong việc hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở Việt Nam, đặc biệt là thông qua chương trình Aus4Innovation hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.