Thay đổi nghành nuôi tôm ở Việt Nam với công nghệ AI

Tháng Mười Hai 21st, 2021

Tôm là một trong những nông sản xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam với 11% thị phần toàn cầu. Tuy nhiên, các trang trại nuôi tôm quy mô nhỏ và vừa chiếm một phần đáng kể của ngành nuôi tôm, và ưu thế cạnh tranh cũng những trang trại này chủ yếu dựa vào giá thấp.
Một dự án do Aus4Innovation tài trợ, dự án Thúc đẩy Đổi mới sáng tạo và Đầu tư trong Công nghệ Nông nghiệp – Graft Vietnam 2021 đã lựa chọn Jala Tech, start-up công nghệ đến từ Indonesia để hỗ trợ họ mang giải pháp công nghệ đến các trang trại nuôi tôm ở Việt Nam. Jala Tech cung cấp nền tảng và ứng dụng chính xác giúp quản lý trang trại nuôi tôm dựa trên số liệu. Ứng dụng này giúp theo dõi chất lượng nước trong suốt chu kì nuôi cũng như tính toán hiệu suất thức ăn chăn nuôi. Người nông dân chỉ cần nhập số liệu vào ứng dụng, họ sẽ nhận được các phân tích do trí tuệ nhân tạo tính toán để dự đoán được thời gian, sản lượng thu hoạch cũng như tối ưu hoá quá trình chăn nuôi.
Bạn có thể đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm về quá trình phát triển của Jala Tech ở Đông Nam Á và cách công ty đang tiếp cận thị trưởng Việt Nam https://graftchallenge.com/jala-tech-revitalizing…/