AI giúp cải tiến kiểm soát chất lượng trong sản xuất nông nghiệp và thực phẩm

Tháng Một 16th, 2022

Đánh giá chất lượng là bước không thể thiếu trong quá trình sản xuất nông nghiệp và thực phẩm. Tuy vậy, các phương pháp đánh giá truyền thống thường tốn thời gian và có thể mang tính chủ quan, đôi khi còn rất khó thực hiện do không có đủ nhân sự chuyên môn. Điều này ảnh hưởng đến cả chuỗi giá trị sản phẩm với những nguy cơ như phải thu hồi sản phẩm, sản phẩm đưa ra không đủ an toàn, người nông dân không được trả lợi nhuận xứng đáng và giảm sút niềm tin ở người tiêu dùng.
Start-up công nghệ từ Ấn Độ AgNext đã phát triển nền tảng tích hợp ứng dụng công nghệ AI mang tên Qualix giúp thực hiện các thử nghiệm đánh giá chất lượng thực phẩm với tốc độ nhanh nhất đến 30 giây. Được sự tài trợ của chương trình Aus4Innovation, AgNext sẽ cho ra mắt nền tảng Qualix ở Việt Nam trong khuôn khổ dự án GRAFT Challenge Việt Nam.
AgNext và GRAFT đã xác định nhóm ngành tiềm năng cho các giải pháp quản lý chất lượng của AgNext là ngành chè, gia vị, thịt và thức ăn chăn nuôi.
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thêm thông tin về giải pháp số về chất lượng thực phẩm Qualix.
GRAFT là dự án tìm kiếm những doanh nghiệp nước ngoài cung cấp các công nghệ nông nghiệp tiềm năng, có thể giúp giải quyết những vấn đề cấp bách nhất của nông nghiệp Việt Nam và hỗ trợ các doanh nghiệp này mở rộng sang thị trường Việt Nam. Dự án do Aus4Innovation tài trợ.
Đọc thêm về dự án tại đây https://graftchallenge.com/vietnam-challenge-2021/