CÔNG NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA AUSTRALIA TẠO CẢM HỨNG CHO VIỆT NAM

Tháng Mười Một 19th, 2019

“Australia và Việt Nam – Chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển cộng đồng Đổi mới sáng tạo”

Trường hợp thành công của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Canberra (CBRIN) một lần nữa được đưa ra làm ví dụ trong buổi hội thảo “Australia và Việt Nam – Chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển cộng đồng Đổi mới sáng tạo”. CBRIN là mạng lưới hàng đầu tại Australia kết nối các doanh nghiệp, chính phủ, giới hàn lâm với các doanh nhân và nhà sáng tạo để tạo ra tác động.

Hội thảo được đồng tổ chức bởi Chương trình Aus4Innovation và Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học Công nghệ) đã thu hút được sự tham gia của các cơ quan ban ngành, các hiệp hội, các nhà nghiên cứu và đại diện một số doanh nghiệp.