THẢO LUẬN VAI TRÒ THÚC ĐẨY CỦA CHÍNH PHỦ TRONG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Tháng Mười Một 20th, 2019

slide presentation

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Canberra (CBRIN), đơn vị đi đầu trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Australia.

Hỗ trợ phát triển các kĩ năng, đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác vì một nền kinh tế số cho Việt Nam trong tương lai là chủ đề của cuộc tọa đàm diễn ra hôm qua tại Đại sứ quán Australia. Đại diện từ Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã thảo luận về vai trò của các bên, đặc biệt là vai trò thúc đẩy của chính phủ trong hệ thống đổi mới sáng tạo, cũng như lắng nghe những kinh nghiệm của Australia với trường hợp thành công của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Canberra (CBRIN), đơn vị đi đầu trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Australia.