Hãy cùng chúng tôi giải quyết rác thải nhựa

Tháng Sáu 22nd, 2022

75% lượng nhựa sản xuất ra trên toàn cầu đang trở thành rác. Để giải quyết vấn đề này, Trung tâm kết nối Đổi mới sáng tạo Giảm thiểu nhựa Việt Nam sẽ chính thức ra mắt vào ngày mai (23 tháng 6 năm 2022) với mục đích giảm thiểu rác thải nhựa ở Việt Nam thông qua kết nối hợp tác giữa các bên liên quan và đẩy mạnh vai trò của khoa học và đổi mới sáng tạo.
Trung tâm kết nối Đổi mới sáng tạo Giảm thiểu nhựa Việt Nam là một sáng kiến của chương trình Aus4Innovation và là một phần của chương trình nhiệm vụ Chấm dứt Rác thải Nhựa của cơ quan nghiên cứu khoa học quốc gia Australia – CSIRO. Với chương trình Chấm dứt Rác thải Nhựa, mục tiêu của CSIRO là giảm 80% lượng rác nhựa thải ra môi trường vào năm 2030. Còn đối với Trung tâm kết nối tại Việt Nam, đây sẽ là diễn đàn cho hợp tác giữa các cộng đồng địa phương, chính quyền, doanh nghiệp và các nhà đầu tư để triển khai những dự án hành động cụ thể nhằm giảm thiểu rác thải nhựa.
Nếu bạn quan tâm đến vấn đề giảm thiểu rác thải nhựa và muốn tìm hiểu mình có thể đóng góp vào quá trình này như thế nào, hãy đăng kí tham dự buổi ra mắt trực tuyến của Trung tâm vào ngày mai lúc 10h00-11h30 tại https://webcast.csiro.au/…. Rất mong đợi được chào đón bạn!