Kết nối các tỉnh Tây Nguyên để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp

Tháng Sáu 21st, 2022

KẾT NỐI CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN ĐỂ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP/UNITING CENTRAL HIGHLANDS TO BRAND AGRICULTURAL PRODUCTS [ENGLISH BELOW]
Năm tỉnh Tây Nguyên bao gồm Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai và Kon Tum đã cùng lập ra Diễn đàn Đổi mới sáng tạo khu vực Tây Nguyên, dựa trên sáng kiến của chương trình Aus4Innovation.
Diễn đàn Đổi mới sáng tạo khu vực sẽ là nơi các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, người dân và chính quyền cùng trao đổi để tìm ra và đẩy mạnh các đổi mới sáng tạo nhằm giúp ngành nông nghiệp thực phẩm trong khu vực khắc phục những thách thức, bao gồm thách thức về năng suất, chất lượng và chế biến, cũng như củng cố khả năng chống chịu trước các tác động của thị trường hay điều kiện khí hậu.
Khu vực Tây Nguyên là một trung tâm sản xuất nông nghiệp của Việt Nam, nhất là với những sản phẩm như cà phê, hồ tiêu, chè, trái cây và rau củ. Việc ngành nông nghiệp tăng trưởng mạnh những năm gần đây mặc dù đã cải thiện thu nhập và sinh kế cho nhiều người dân trong khu vực, nhưng do quá chú trọng vào xuất khẩu khiến ngành này chịu tác động nhiều bởi biến động thị trường. Vì vậy với việc thành lập một diễn đàn chung, các tỉnh có thể tìm kiếm các ý tưởng và giải pháp từ cộng đồng để giải quyết những thách thức chung và qua đó gia tăng nâng suất và giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp.