Bước đầu tiên cho Trung tâm kết nối Đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa tại Việt Nam

Tháng Sáu 21st, 2022

 

Để chuẩn bị cho việc ra mắt Trung tâm kết nối Đổi mới sáng tạo Giảm thiểu nhựa Việt Nam do chương trình Aus4Innovation thực hiện vào Buối tháng này, nhóm quản trị của trung tâm đã có buổi gặp gỡ chào hỏi trực tiếp lần đầu tiên tại Đại sứ quán Australia, do Đại sứ Robyn Mudie chủ trì.
Trung tâm kết nối Đổi mới sáng tạo Giảm thiểu nhựa Việt Nam sẽ hỗ trợ, nuôi dưỡng và quảng bá những đổi mới sáng tạo, những ý tưởng và những giải pháp công nghệ nhằm giải quyết vấn đề rác thải nhựa, một trong những thách thức về môi trường lớn nhất hiện nay.
Việt Nam đã đề ra mục tiêu giảm thiểu 75% lượng rác nhựa thải ra biển vào năm 2030, cũng như dự định sẽ cấm các sản phẩm nhựa dùng một lần vào năm 2025. Những mục tiêu này cũng tương thích với chương trình Chấm dứt Rác thải Nhựa của Chính phủ Australia. Chương trình hiện đã vươn ra ngoài biên giới, lập ra một Trung tâm kết nối Đổi mới sáng tạo Giảm thiểu nhựa tại In-đô-nê-xi-a và nay là Việt Nam.