Công nghệ Australia giúp bảo vệ các loài có nguy cơ tại Việt Nam

Tháng Tư 18th, 2022

Vườn Quốc gia Tràm Chim tại tỉnh Đồng Tháp là một hệ sinh thái vô cùng đa dạng với hơn 130 loài cá và trên 230 loài chim, trong đó biểu trưng là loài sếu đầu đỏ có tên trong Sách Đỏ. Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn lực và công nghệ, vấn đề thu thập dữ liệu, đánh giá và theo dõi tác động của các biện pháp can thiệp phù hợp trong công tác quản lý tại Vườn Quốc gia là một thách thức lớn.
Trước những bất cập này, Chương trình Aus4Innovation của Chính phủ Australia đã hỗ trợ hợp tác giữa Đại học Wollongong, Australia và Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh nhằm chuyển đổi hệ thống quản lý môi trường tại Tràm Chim. Các nhà khoa học Australia và Việt Nam đã làm việc cùng nhau để ứng dụng các thiết bị kết nối thông minh vào công tác khảo sát thường xuyên trên diện rộng tại Vườn Quốc gia. Lượng lớn dữ liệu thu thập được sẽ được xử lý bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo và máy học nhằm đưa ra các thông tin thời gian thực về thực trạng hệ sinh thái của Vườn Quốc gia, không chỉ để bảo vệ sức khỏe của các loài động vật mà còn cải thiện hệ thống giám sát nguồn nước và cảnh báo hỏa hoạn.
Đây quả thực là một hợp tác chuyển giao công nghệ tuyệt vời để bảo vệ hệ sinh thái của chúng ta!