Trung tâm đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Tháng Tám 1st, 2022

Một mô hình trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo tại Hà Nội sẽ giúp cải thiện năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Mô hình được phát triển thông qua hợp tác giữa Đại học Queensland từ Australia và Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (VISTI) cùng nguồn tài trợ từ chương trình Aus4Innovation.
 
Vừa qua, một chuỗi các hội thảo lấy ý kiến đã diễn ra với sự tham gia của các khách hàng tiềm năng của trung tâm cùng các bên liên quan khác. Thông qua chuỗi hội thảo, VISTI và Đại học Queensland có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu về công nghệ và đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp để từ đó hình thành định hướng tầm nhìn cũng như mạng lưới kết nối của trung tâm. Hơn 400 khách mời tham gia 4 ngày hội thảo đã chứng minh nhu cầu và giá trị của một mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo thiết kế riêng phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
 
Thông tin chi tiết có tại fanpage chính thức của trung tâm tại https://www.facebook.com/itsc.visti/