THƯƠNG MẠI HÓA KHOA HỌC TẠO TÁC ĐỘNG

Tháng Mười Hai 10th, 2019

Để một ý tưởng khoa học có thể trở thành sản phẩm hữu dụng, ý tưởng đó không chỉ cần thiết thực mà còn cần tính bền vững. Khi các nhà nghiên cứu nghĩ đến tính bền vững và tính bao hàm về giới tính và những đối tượng dễ tổn thương cũng như khả năng hợp tác với những đối tác khác ngay từ khi bắt đầu bắt tay vào một nghiên cứu, họ sẽ có khả năng thành công và tạo ra tác động tích cực cao hơn.

Với khóa học trong bốn ngày do chương trình Aus4Innovation vừa tổ chức, các nhà nghiên cứu đến từ các trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam đã có cơ hội tìm hiểu về chủ đề trên với các chuyên gia thương mại hóa khoa học từ Australia. Khóa học được trông đợi sẽ giúp các nhà nghiên cứu Việt Nam tăng cường khả năng biến những công trình của mình thành những công nghệ mang lại lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường.