KHỞI ĐỘNG GIẢI THƯỞNG ĐỐI TÁC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO GIÚP GIẢI QUYẾT CÁC THÁCH THỨC VỀ Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC

Tháng Mười Một 15th, 2019

Sáng nay, đại sứ Robyn Mudie cùng Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Việt Nam Phạm Bảo Sơn và các đại diện đến từ Australia và Việt Nam đã khởi động dự án “UTS Rapido Việt Nam: Áp dụng Công nghệ 4.0 cho các Hệ thống Nước”. Đây là một dự án được trao giải thưởng một triệu đô la Úc trong khuôn khổ hơp phần Tài trợ Cạnh tranh của Chương trình Đổi mới Sáng tạo Aus4Innovation.

đại sứ Robyn Mudie cùng Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Việt Nam Phạm Bảo Sơn và các đại diện đến từ Australia và Việt Nam

đại sứ Robyn Mudie cùng Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Việt Nam Phạm Bảo Sơn và các đại diện đến từ Australia và Việt Nam đã khởi động dự án

Với sáng… kiến này, mô hình Rapido – một mô hình thương mại hóa do Đại học Công nghệ Sydney phát triển sẽ được chuyển giao cho Đại học Quốc gia Việt Nam để áp dụng trong những cộng đồng nông thôn còn đang gặp nhiều khó khăn nhằm giải quyết các thách thức về ô nhiễm nguồn nước. Công nghệ Internet vạn vật (IOT) và Thiết kế Dữ liệu sẽ được triển khai nhằm loại bỏ a-sen khỏi nguồn nước tại một số tỉnh đồng bằng Sông Hồng, và nâng cao chất lượng các hệ thống giám sát nước cho nông dân nuôi tôm hùm với các số liệu thời gian thực (real-time) tại tỉnh Phú Yên.

Dự án này được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống, cũng như các thực hành tốt trong nuôi trồng thủy sản trong các vùng dự án triển khai và sẽ được nhân rộng khắp Việt Nam.

Đây là kết quả của sự hợp tác hiệu quả giữa Đại học UTS và các trường ĐH hàng đầu của Việt Nam, trong đó có Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Công nghệ TPHCM.

#Aus4Innovation #Grant #UTS #Rapido