Chương trình Aus4Innovation chuẩn bị cho pha 2 đến năm 2025

Tháng Năm 16th, 2021

Mục tiêu chuyển đổi số và tăng trưởng trên nền tảng tri thức của Việt Nam, do đại dịch COVID-19 mà được đẩy nhanh, là cơ sở để Australia khởi động chương trình Aus4Innovation năm 2018. Từ đó đến nay, chương trình đã tìm tòi các lĩnh vực mới trong công nghệ và chuyển đổi số, thử nghiệm nhiều mô hình hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu trong khu vực công và tư nhân, đồng thời nâng cao năng lực của Việt Nam về hoạch định tầm nhìn tương lai số, thương mại hóa khoa học và chính sách đổi mới sáng tạo.
Tại cuộc họp thường niên Hợp tác Đổi mới sáng tạo Australia – Việt Nam 2021, Đại sứ Robyn Mudie đã thông báo với Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Huỳnh Thành Đạt về việc chương trình Aus4Innovation sẽ tiếp tục kéo dài sang pha 2 (đến năm 2025). Đại sứ cũng tuyên bố ngân sách dành cho pha 1 (đến 2022) sẽ được bổ sung thêm 3,5 triệu đô la Úc nhằm tài trợ các sáng kiến giúp chương trình thích ứng với bối cảnh dịch COVID-19 và chuẩn bị cho pha 2.