Bạn được mời tham dự sự kiện showcase tại thành phố Hồ Chí Minh

Tháng Mười Một 25th, 2022

Hãy tham gia với chúng tôi tại sự kiện kết nối trực tiếp được tổ chức lần đầu tiên và được truyền cảm hứng từ những người tạo ra sự thay đổi, các giải pháp đầy tính sáng tạo để xử lý rác thải nhựa tại Việt Nam.

Bạn được mời tham dự Sự kiện showcase tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời gian diễn ra sự kiện, bạn sẽ có cơ hội:
• Lắng nghe trực tiếp từ những người tham gia các Chương trình đổi mới sáng tạo của chúng tôi về hành trình và câu chuyện của họ trong quá trình hình thành và xây dựng những ý tưởng sáng tạo giải quyết thách thức liên quan đến rác thải nhựa hiện nay.
• Kết nối mạng lưới với các cá nhân và tổ chức có cùng chí hướng.
• Hiểu rõ hơn về các chương trình và định hướng dài hạn của Trung tâm.
• Tìm hiểu về mạng lưới toàn cầu của chúng tôi và cách bạn có thể tham gia với Trung tâm để cùng nhau tạo ra những thay đổi tích cực cho vấn đề rác thải nhựa.

Số lượng có hạn, đăng ký ngay: https://ippin.org/…/trung-tam-ket-noi-doi-moi-sang-tao…/