Việt Nam lần đầu giới thiệu bảng xếp hạng về CNTT-TT và AI

Tháng Mười Hai 5th, 2022

Việt Nam lần đầu tiên giới thiệu bảng xếp hạng các trường đại học và viện nghiên cứu về CNTT-TT và AI.

Bảng phân hạng năng lực công bố về công nghệ thông tin truyền thông (CNTT-TT) và trí tuệ nhân tạo (AI) áp dụng với các cơ sở nghiên cứu và đào tạo, dựa trên mô hình CSRanking (Mỹ) nhưng được cải tiến cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Dự án “Xây dựng bảng phân hạng năng lực công bố về lĩnh vực CNTT &TT, và AI của các cơ sở nghiên cứu và đào tạo tại Việt Nam” do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì và tài trợ bởi chương trình Aus4Innovation.

Các chuyên gia và nhà khoa học thuộc dự án đã đưa ra bảng phân hạng thử nghiệm, tạm gọi là ICTRanking (Việt Nam). Bảng phân hạng sử dụng số liệu và xếp hạng các cơ sở giáo dục thông qua danh sách các tạp chí và hội thảo. khoa học uy tín. Cơ sở dữ liệu về các công bố dùng cho bảng phân hạng được thu thập từ DBLP – cơ sở dữ liệu thông tin của quốc tế về công bố trong lĩnh vực khoa học máy tính, kết hợp thêm một số dữ liệu về công bố phù hợp với điều kiện trình độ Việt Nam. Bằng phần mềm xếp hạng và thuật toán sẽ giúp tính điểm đưa ra danh sách phân hạng.

Dự án do Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng trường Đại học Thủy Lợi, Câu lạc bộ FISU và Hội Tin học Việt Nam xây dựng, triển khai.