Australia hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản trong rừng ngập mặn

Tháng Một 29th, 2021

Dự án phát triển hệ thống quan trắc môi trường cho nuôi trồng thủy sản trong rừng ngập măn (AQUAM) đã được khởi động tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án do chương trình Aus4Innovation tài trợ có mục tiêu cung cấp thông tin hỗ trợ quản lí rừng ngập mặn và phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững theo hướng cải thiện sinh kế cho người dân và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án được triển khai tại tỉnh Cà Mau do Đại học Queensland (Australia) và Công ty Tư vấn và Phát triển Đồng Xanh (GFD) thực hiện.

Nuôi trồng thủy sản trong rừng ngập mặn được coi là hình thức sản xuất bền vững, đặc biệt phù hợp với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên hình thức này phụ thuộc nhiều vào nước thủy triều. Nếu nước thủy triều bị ô nhiễm, thiếu ôxy, bị nhiễm bệnh hoặc nhiễm mặn thì sẽ gây rủi ro cho cả các loài thủy sinh và cây ngập mặn. Do đó, việc giám sát chất lượng nước là rất quan trọng trong việc hỗ trợ người nông dân đưa ra quyết định trong quá trình nuôi trồng cũng như giúp tối ưu năng suất.