Australia hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ nông nghiệp toàn cầu mở rộng vào Việt Nam

Tháng Tám 12th, 2021

Chương trình Thúc đẩy Đổi mới sáng tạo và Đầu tư trong Công nghệ Nông nghiệp – GRAFT Challenge Vietnam 2021 do chương trình Aus4Innovation của Chính phủ Australia tài trợ có mục tiêu tìm kiếm các giải pháp công nghệ từ các nước cho những thách thức cấp bách nhất trong ngành nông nghiệp thực phẩm ở Việt Nam. Sau một thời gian tổ chức thử thách online, chương trình đã nhận được sự tham gia của các doanh nghiệp từ 16 nước trong đó có Mỹ, Israel, Australia, Ấn Độ, Thái Lan. Chín doanh nghiệp công nghệ nông nghiệp đã được chọn để hỗ trợ mở rộng vào Việt Nam.

Các giải pháp mà 9 doanh nghiệp này cung cấp rất đa dạng, từ ứng dụng công nghệ Internet-vạn-vật (IoT) tích hợp để cải thiện chất lượng nước trong hệ thống nuôi trồng thủy sản, các giải pháp vi sinh vật thân thiện với môi trường để quản lý sức khỏe cây trồng, cho tới các hệ thống giám sát và kiểm soát vi khí hậu để tăng cường tính an toàn và tiết kiệm năng lượng trong chăn nuôi.

Vào tháng 8 này, 9 doanh nghiệp được chọn sẽ bắt đầu khóa hỗ trợ chuyên sâu kéo dài 15 tuần của chương trình GRAFT. Các doanh nghiệp sẽ được kết nối và nhận được những tư vấn từ mạng lưới các chuyên gia, cố vấn, những người sẽ đưa ra đánh giá kỹ thuật chi tiết về những giải pháp công nghệ khi áp dụng tại thị trường Việt Nam. Chương trình sẽ kết thúc với một chuyến khảo sát thực tế và kết nối hợp tác kéo dài một tuần với các tập đoàn nông nghiệp Việt Nam.