Aus4Innovation kêu gọi đề xuất – Phát triển mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo Việt Nam

Tháng Tám 12th, 2021

Chương trình Aus4Innovation hiện đang hỗ trợ Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VISTI) phát triển một trung tâm đổi mới sáng tạo thông qua giới thiệu các mô hình thành công và các chính sách từ Australia.
Mục tiêu của VISTI là cung cấp thông tin, mạng lưới, làm trung gian mua bán công nghệ, hỗ trợ chuyển giao công nghệ cùng các hoạt động khác nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.
Chương trình Aus4Innovation tìm kiếm một tổ chức từ Australia để hợp tác với VISTI phát triển mô hình cho trung tâm đổi mới sáng tạo của VISTI dựa trên các mô hình tương tự đã được thực hiện thành công ở Australia. Gói hỗ trợ 150 nghìn đô la Úc sẽ được dành cho hoạt động này.
Mọi thông tin chi tiết, hướng dẫn tham gia cũng như đơn đăng kí sẽ có tại https://research.csiro.au/aus4innovation/policy-exchange-2/