Ứng dụng theo dõi sức khỏe cho chăn nuôi lợn đặt mục tiêu tham vọng tại Việt Nam

Tháng Mười Hai 20th, 2021

Được tài trợ bởi chương trình Aus4Innovation, dự án Thúc đẩy Đổi mới sáng tạo và Đầu tư trong Công nghệ Nông nghiệp – Graft Vietnam 2021 đang hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ nông nghiệp từ nhiều quốc gia tiếp cận thị trường Việt Nam, giúp giải quyết những thách thức cấp bách nhất của ngành nông nghiệp thực phẩm.
Một trong những doanh nghiệp tham gia dự án, EveryPig, hướng tới phục vụ vật nuôi, những người sản xuất và người tiêu dùng thông qua việc cải thiện sức khỏe vật nuôi và tăng cường sự minh bạch trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Tính đến 2021, doanh nghiệp Mỹ này đã mở rộng sang Canada và Thái Lan với khoảng 2000 người dùng ứng dụng và hàng triệu con lợn được theo dõi sức khỏe. Tại Việt Nam, EveryPig đặt mục tiêu theo dõi sức khỏe cho 50% số lợn được chăn nuôi trong vòng 3 năm tới.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về các giải pháp mà EveryPig mang lại và cách họ dự định làm để đạt mục tiêu này trong bài viết dưới đây. https://graftchallenge.com/everypig-prepares-expansion-to-vietnam/?fbclid=IwAR2_uO_ytWaEFvwHAc-DWnd1k2dG2gfRhbiJolt4YYyz0YvEelm7o4KXvUY