Ra mắt thị trường trí tuệ nhân tạo đầu tiên ở Việt Nam

Tháng Mười Một 22nd, 2022

Thị trường Trí tuệ nhân tạo giúp kết nối các nhà nghiên cứu và chuyên gia tại Việt Nam với cộng đồng AI toàn cầu.

“Thị trường trí tuệ nhân tạo Việt Nam” là một dự án của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được tài trợ bởi chương trình Aus4Innovation, với sự tham gia của Đại học Griffith và Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mục đích của dự án là giúp các nhà nghiên cứu và chuyên gia tại Việt Nam làm ra những sản phẩm công nghệ khả thi hơn về mặt thương mại.

Chủ trì bởi Data61 thuộc CSIRO, cơ quan nghiên cứu kỹ thuật số hàng đầu của Úc, nền tảng mang tên VNConnect đang được hoàn thiện với sự hợp tác của các trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà cung cấp giải pháp công nghệ hàng đầu. Nền tảng này là công cụ trực tuyến có khả năng tự thu thập và vận hành một nền tảng dữ liệu lớn, sử dụng trí tuệ nhân tạo giúp tìm kiếm và phân loại các thông tin về chuyên gia, tổ chức và các doanh nghiệp nghiên cứu và cung cấp dịch vụ số liên quan công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Tới hiện tại, cơ sở dữ liệu của nền tảng đã có 4458 chuyên gia trí tuệ nhân tạo người Việt trên toàn thế giới, 836 tổ chức là các đơn vị mà người Việt làm việc, 2567 bằng sáng chế và 111124 bài nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo do người Việt đứng tên. VNConnect sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và xây dựng mối quan hệ bền vững giữa các tác nhân trong hệ sinh thái công nghệ tại Việt Nam.

Dự án này được xây dựng dựa trên Sáng kiến ​​trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phát triển AI tại Việt Nam của Aus4Innovation và là một trong những giải pháp nhằm xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng với nhu cầu sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực AI nói riêng, và công nghệ số nói chung.