Khởi đầu cho quan hệ hợp tác đổi mới sáng tạo phía Nam

Tháng Tám 17th, 2022

Lần tới khi bạn thưởng thức hoa quả mà mình thích, rất có thể bạn sẽ cảm nhận được cả vị của cả những đổi mới sáng tạo và hợp tác bên cạnh vị ngon thường thấy.
 
Nằm trong khuôn khổ của Chương trình Aus4Innovation, Câu lạc bộ Đổi mới sáng tạo ngành Rau-hoa-quả phía Nam đã ra mắt tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Câu lạc bộ sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chia sẻ thông tin, công nghệ và những cơ hội hợp tác nhằm giải quyết những thách thức cũng như đón đầu cơ hội trong ngành rau-hoa-quả tại các tỉnh phía nam Việt Nam. Các nhà nghiên cứu sẽ cùng với các doanh nghiệp, nông dân và chính quyền khám phá những phương thức mới để đưa sản phẩm đến các thị trường quốc tế.
 
Hoạt động của Câu lạc bộ sẽ diễn ra tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam. Chỉ trong hai tháng, hơn 450 thành viên là nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ đã tham gia vào Câu lạc bộ và đóng góp chia sẻ thông tin kiến thức cùng nhau.
 
Tìm hiểu thêm về #Tuần_lễ_Khoa_học_Quốc_gia của Australia (13-21/8/2022) tại: https://www.scienceweek.net.au/