Hợp tác đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam – Australia trong Nông Nghiệp

Tháng Mười Một 10th, 2020

Nông nghiệp là lĩnh vực quan trọng trong giao thương và hợp tác giữa Australia và Việt Nam. Người tiêu dùng Úc đang thưởng thức trái cây chất lượng cao, hạt điều, cà phê và tôm của Việt Nam với số lượng ngày càng tăng, trong khi Úc cung cấp gia súc, bông, lúa mì và lúa mạch để làm nguyên liệu thô cho chuỗi giá trị nông nghiệp của Viêt Nam. Để đảm bảo lợi thế cạnh tranh trong nông nghiệp, cả hai nước chúng ta cần khai thác khoa học và công nghệ để nâng cao năng suất và quản lý tác động của hạn hán và lũ lụt.
Tại Tuần lễ Đổi mới và Kết nối Thị trường Khoa học Công nghệ Quốc gia 2020 do Bộ NN & PTNT và Bộ KH&CN vừa qua, Phó Đại sứ Australia Andrew Barnes nói về mục tiêu chung của Australia và Việt Nam: Trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế (mục tiêu đã được Thủ tướng hai nước nhất trí vào tháng 8 năm 2019). Phó Đại sứ Barnes nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác song phương trong ứng dung khoa học và công nghệ trong nông nghiệp là một yếu tố quan trọng để thực hiện những mục tiêu tham vọng này.
Australia tự hào đã và đang hỗ trợ lâu dài cho Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp trên phạm vi rộng, từ nghiên cứu để cải thiện chất lượng và năng suất cây trồng và vật nuôi đến cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho nông dân, cung cấp công nghệ và vốn thông qua Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Úc (

Australian Centre for International Agricultural Research

). Chương trình Đổi mới Sáng tạo của chúng tôi (#Aus4Innovation) – đang giúp nâng cao năng lực thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học cho các cơ sở nghiên cứu nông nghiệp hàng đầu để giúp họ kết nối giữa nghiên cứu với thị trường.