Hợp tác để dổi mới sáng tạo

Tháng Mười 24th, 2020

Hợp tác là yếu tố quan trọng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Từ kinh nghiệm của Australia, chương trình #Aus4Innovation đang thử nghiệm những cách thức khác nhau để nhà nghiên cứu và doanh nghiệp tại Việt Nam có thể hợp tác, ứng dụng khoa học công nghệ để giải quyết những thách thức trong từng lĩnh vực, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng thích ứng.
Tuần này, Aus4Innovation và Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam vừa cho ra mắt Câu lạc bộ Đổi mới Sáng tạo để hỗ trợ ngành rau hoa quả ở khu vực phía Bắc. Đây là lần đầu tiên mô hình này có mặt tại Việt Nam. Câu lạc bộ sẽ là nền tảng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã, đơn vị nghiên cứu và các bên liên quan trong ngành rau quả cùng hợp tác để đối mặt với những thách thức như biến đổi khí hậu và dịch bệnh Covid-19. Các thành viên câu lạc bộ sẽ họp mặt định kì để trao đổi thông tin, tìm hiểu cơ hội chuyển giao cơ hội và tìm kiếm những ý tưởng nghiên cứu mới.