Đại sứ Australia trên VTV1 nhân ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Tháng Năm 30th, 2023

Nhân Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Đại sứ Andrew Goledzinowski đã cùng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt chia sẻ trên VTV1 về hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Australia và Việt Nam.

Thông qua chương trình Aus4Innovation, Australia và Việt Nam cùng nhau khám phá các lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số mới nổi, thử nghiệm các mô hình hợp tác mới giữa các tổ chức khu vực công và tư nhân, đồng thời tăng cường năng lực của Việt Nam trong các lĩnh vực như dự báo tương lai số, lập kế hoạch kịch bản tương lai, thương mại hóa khoa học, và hoạch định chính sách về đổi mới sáng tạo.

Xem lại cuộc phỏng vấn trong video dưới đây.