Chính phủ Việt Nam nâng cao tính sẵn sàng trong ứng dụng AI

Tháng Ba 17th, 2023

Tin tuyệt vời cho Việt Nam! Báo cáo về Mức độ Sẵn sàng cho Trí tuệ nhân tạo của Oxford Insights vừa công bố gần đây cho thấy Việt Nam đã tăng 7 bậc so với năm 2021 và 21 bậc so với năm 2020. Việt Nam hiện đứng thứ 55 toàn cầu và thứ 6/10 nước thành viên ASEAN.

Kể từ năm 2019, Australia – thông qua chương trình Aus4Innovation – đã hợp tác chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hỗ trợ thực thi chính sách liên quan đến AI và ứng dụng AI ở cấp cơ sở. Việc được thăng hạng chỉ số cho thấy Việt Nam đã chuẩn bị tốt hơn cả về công cụ và môi trường vận hành nhằm ứng dụng AI giúp cải thiện dịch vụ công và tạo ra lợi thế về kinh tế.

Chỉ số Mức độ sẵn sàng AI của Chính phủ hướng tới giải đáp câu hỏi về mức độ sẵn sàng của các chính phủ trong việc ứng dụng AI vào cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân. Chỉ số năm nay xếp hạng 181 quốc gia, tăng lên từ 160 của năm ngoái.

Đọc toàn bộ báo cáo này tại đây: https://www.oxfordinsights.com/government-ai-readiness…