Aus4Innovation tài trợ cho bốn dự án công nghệ xuất sắc

Tháng Chín 15th, 2021

Chương trình tài trợ Đối tác Đổi mới sáng tạo của chương trình Aus4Innovation vừa công bố tài trợ 1,37 triệu đô la Úc cho bốn sáng kiến kinh tế số. Các dự án sẽ được thực hiện bởi các đối tác từ Việt Nam và Australia và là những dự án có tiềm năng cách mạng hóa các lĩnh vực liên quan thông qua ứng dụng những cách tiếp cận công nghệ số tiên tiến nhất từ Australia.
Các dự án được nhận tài trợ là:
• Ứng dụng thực tế tăng cường giúp hỗ trợ từ xa và nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho nhân viên y tế ở các khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa;
• Cải thiện công tác tìm kiếm cứu nạn với phương tiện bay không người lái, trí tuệ nhân tạo và hệ thống viễn thám;
• Sản xuất mía đường ứng dụng flycam và trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) để theo dõi sinh trưởng của cây; và
• Quản lí môi trường tại Vườn quốc gia Tràm Chim áp dụng trí tuệ nhân tạo, học máy, Internet vạn vật (IoT) và công nghệ môi trường.
Tìm hiểu thêm thông tim về từng dự án tại website của chương trình Aus4Innovation https://research.csiro.au/aus4innovation/activities/grants/