You’re invited – ON Virtual Demo Night, Thurs 4 June AEST!

May 24th, 2020

Are you part of the innovation ecosystem? We’re excited to invite you to attend the virtual CSIRO ON Demo Night on Thursday, 4 June. Hear 11 research teams pitch their ideas, in under three minutes, for technologies that will positively shape the world.

This renowned accelerator program powered by CSIRO, Australia’s national science agency, supports innovative science and technology research – big ideas that could change the game forever.

Find out more and register for this free online event! bit.ly/ONDemoNight2020
________________________

Bạn quan tâm đến hệ sinh thái đổi mới sáng tạo? Chúng tôi hân hạnh mời bạn tham dự hội thảo ảo CSIRO ON DEMO NIGHT vào thứ Năm ngày 4 tháng 6. Với 3 phút cho mỗi đội, chúng ta sẽ cùng nghe 11 đội nghiên cứu trình bày ý tưởng về những công nghệ có thể định hướng thế giới trong tương lai.

Chương trình tăng tốc khởi nghiệp nổi tiếng này được tài trợ bởi CSIRO, Cơ quan Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Australia, hỗ trợ nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo – những ý tưởng lớn có thể thay đổi luật chơi mãi mãi.

Tìm hiểu thêm và đăng ký miễn phí tại đây: bit.ly/ONDemoNight2020