Sản xuất bao bì từ lá chuối

Tháng Mười Một 28th, 2023

EGIT đang nỗ lực giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa ngày càng gia tăng ở Việt Nam bằng cách đi tiên phong trong việc chế tạo bao bì thực phẩm mang đi có khả năng phân hủy sinh học.
Nhận thấy nhu cầu cao về các lựa chọn thực phẩm tiện lợi và có thể mang đi được, dẫn đến việc sử dụng quá nhiều hộp, túi và dụng cụ bằng nhựa dùng một lần, EGIT đã phát triển một giải pháp thay thế bền vững. Giải pháp sáng tạo của họ liên quan đến việc sử dụng lá chuối làm vật liệu thân thiện với môi trường hơn để đóng gói mang đi.
EGIT là một trong những sáng kiến được phát triển bởi các thành viên của Trung tâm Đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa Việt Nam– một sáng kiến của CSIRO được Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc hỗ trợ với sự hợp tác của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa – UNDP Việt Nam.