Tin tốt cho tất cả những người quan tâm đến AI!

Tháng Tư 5th, 2024

Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu báo cáo “Tổng quan Trí tuệ nhân tạo Việt Nam”, được tài trợ bởi chương trình #Aus4Innovation của chúng tôi. Báo cáo là công trình khảo sát tổng thể về thực trạng nghiên cứu, ứng dụng AI tại Việt Nam, dự đoán triển vọng trong tương lai của ngành công nghệ AI, đồng thời bàn về tác động tiềm tàng của AI đối với các lĩnh vực khác nhau và những kinh nghiệm quốc tế trong tăng cường thực hành AI có trách nhiệm.

Chúng tôi cũng rất vinh dự khi có thể hỗ trợ sáng kiến quan trọng này. Sáng kiến này chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển AI ở Việt Nam như một nguồn lực tuyệt vời cho các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và các bên liên quan trong ngành.

Bấm vào link để đọc toàn bộ báo cáo (song ngữ Việt – Anh): http://tinyurl.com/2s45d972

Hãy cùng nhau khai thác tiềm năng của AI vì lợi ích của tất cả mọi người!