Nói không với các sản phẩm nhựa dùng một lần!

Tháng Mười Một 22nd, 2023

Tuần trước, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPPIN) đã tổ chức sự kiện để giới thiệu các ý tưởng đổi mới sáng tạo nhằm giảm việc sử dụng nhựa dùng một lần ở Việt Nam.

Để tôn vinh kỹ năng kinh doanh của các nhà đổi mới toàn cầu, chúng tôi sẽ chia sẻ một số sáng kiến đổi mới trong vài tuần tới.

Trước tiên là đội Beat the Sachet, một sáng kiến nhằm giải quyết tình trạng các hạt vi hạt nhựa trong đại dương do các túi nhựa sử dụng một lần gây ra.

Dự án thúc đẩy việc đổ đầy lại và tái sử dụng như một giải pháp thay thế bền vững. Bằng cách cung cấp các chai có thể tái sử dụng để thay thế các gói dầu gội, đặc biệt là ở các cộng đồng có thu nhập thấp và bị thiệt thòi, Beat The Sachet cung cấp cho người tiêu dùng các chai dầu gội 100ml có thể tái sử dụng, cho phép họ tiếp cận các dịch vụ làm đầy lại.

Dự án thí điểm của nhóm ở Ấn Độ đã ngăn chặn thành công khoảng 5.000 gói hàng tháng thải ra ngoài môi trường. Hiện tại, nhóm có dự định sẽ điều chỉnh và triển khai giải pháp này tại Việt Nam, để giải quyết bối cảnh cụ thể của quốc gia, đồng thời góp phần giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường.

Tìm hiểu thêm về công việc tiên phong của nhóm tại Ấn Độ: https://beatthesachet.org/