Bộ trưởng Đạt ôn lại chuyến thăm Australia cùng Đại sứ

Tháng Mười Một 22nd, 2023

Hôm nay, Đại sứ Australia tại Việt Nam ông Andrew Goledzinowski đã mời Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ông Huỳnh Thành Đạt và phu nhân cùng các chuyên viên của Bộ dùng bữa trưa tại nhà riêng của Đại sứ.

Đây là cơ hội tuyệt vời để ôn lại chuyến thăm Australia gần đây của Bộ trưởng, thảo luận về những thành tựu của Chương trình #Aus4Innovation và khám phá những cơ hội khác để củng cố mối quan hệ gắn bó giữa hai quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.