Tăng cường trách nhiệm trong phát triển AI

Tháng Tư 5th, 2024

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mang đến cho Việt Nam những cơ hội chưa từng có giúp đổi mới và tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong quá trình định hướng ngành công nghệ đang phát triển nhanh chóng này, điều quan trọng nhất là phải đảm bảo AI được khai thác vì lợi ích chung của cộng đồng – phát triển theo hướng có đạo đức, có trách nhiệm và bao trùm.

Đây chính là chủ đề trọng tâm của hội thảo “Phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm: Lý luận và thực tiễn”, được tổ chức trong khuôn khổ dự án được hỗ trợ bởi chương trình #Aus4Innovation của chúng tôi. Dự án sẽ thu thập và đưa ra những thông lệ quốc tế phù hợp để học hỏi và từ đó đề xuất một bộ nguyên tắc và tài liệu hướng dẫn về AI có trách nhiệm, phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội là đối tác thực hiện dự án.

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Kim Wimbush, Giám đốc chương trình Aus4Innovation chia sẻ, Australia đã có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực này với việc công bố Khung đạo đức AI vào năm 2019 và trở thành thành viên sáng lập của Mạng lưới Đối tác Toàn cầu về AI. Ông cũng nhấn mạnh rằng Aus4Innovation sẽ tiếp tục cam kết hợp tác, chia sẻ những thực hành tốt cũng như cung cấp những hỗ trợ cần thiết trong quá trình Việt Nam định hình lĩnh vực AI có trách nhiệm.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng con đường đổi mới sáng tạo có trách nhiệm!