Dấu mốc đáng nhớ trong quan hệ đối tác đổi mới sáng tạo Việt – Úc

Tháng Bảy 5th, 2023

Một tin thật tuyệt vời! Chương trình Aus4Innovation, chương trình chủ chốt trong quan hệ đối tác về đổi mới sáng tạo giữa Australia và Việt Nam chính thức được gia hạn tới năm 2028, trở thành chương trình 10 năm với tổng ngân sách hỗ trợ là 33,5 triệu đô la Úc.
 
Ngày hôm nay đã diễn ra sự kiện Ngày Đối tác Đổi mới sáng tạo Australia – Việt Nam với mục đích triển lãm những thành tựu của chương trình Aus4Innovation cũng như để thông báo chính thức về việc gia hạn chương trình.
 
Hoạt động trên 37 tỉnh thành, trong giai đoạn từ 2018 đến 2023, chương trình khám phá các lĩnh vực mới nổi trong công nghệ và chuyển đổi số, thử nghiệm các mô hình đối tác giữa các tổ chức công và khối tư nhân, đồng thời tăng cường năng lực của Việt Nam trong dự báo các xu hướng kỹ thuật số, lập kịch bản chiến lược, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và hoạch định chính sách đổi mới sáng tạo.
 
Trong thời gian tới, chương trình sẽ tập trung mạnh mẽ hơn vào các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam, như nông nghiệp và lương thực bền vững, cũng như những hoạt động phục vụ cho kỷ nguyên số, bao gồm trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.