Cam kết của Australia về AI có trách nhiệm

Tháng Mười 2nd, 2023

Trí tuệ nhân tạo (AI) là một công nghệ đặc thù có khả năng thúc đẩy tăng trưởng năng suất. Tuy nhiên, đây cũng là công nghệ mang đến một số thách thức và rủi ro. Là thành viên sáng lập của Mạng lưới Đối tác Toàn cầu về Trí tuệ nhân tạo, Australia rất quan tâm đến việc thúc đẩy một hệ sinh thái AI có trách nhiệm và đáng tin cậy để có thể đảm bảo AI được sử dụng vào mục đích tốt.

Tại Việt Nam, thông qua chương trình #Aus4Innovation, Australia đã triển khai nhiều hoạt động nhằm xúc tiến các giải pháp đổi mới sáng tạo thiết thực sử dụng AI và hỗ trợ triển khai chiến lược quốc gia về AI tại Việt Nam.

Phát biểu tại AI4VN 2023 – diễn đàn về công nghệ AI hàng đầu Việt Nam, Tiến sĩ Kim Wimbush, Tham tán CSIRO & Giám đốc chương trình Aus4Innovation, đã chia sẻ về kế hoạch của Australia nhằm quảng bá việc ứng dụng AI một cách có đạo đức và trách nhiệm tại Việt Nam.

Chương trình sẽ hợp tác với đối tác chiến lược là Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phát triển bộ khung nguyên tắc về AI có trách nhiệm, cùng với đó là bộ công cụ và tài liệu hướng dẫn giúp thực thi các nguyên tắc này. Ngoài ra chương trình cũng sẽ thực hiện các nghiên cứu, khảo sát, nghiên cứu điển hình và hội thảo đào tạo về AI có trách nhiệm tại Việt Nam.