Đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường

Nhóm hoạt động này nhằm thí điểm các phương cách để các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp cùng hợp tác để thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và giải quyết các thách thức của ngành

Các cách tiếp cận hợp tác khác nhau đều đang được triển khai, từ những cách truyền thống như cấp phép hay kí hợp đồng, đến những cách tiếp cận mới hơn như cụm đổi mời sáng tạo vùng miền hay những chương trình liên kết đào tạo với doanh nghiệp trong các trường đại học.

SCP thực hiện một loạt các hoạt động thí điểm như sau:

Chuyển giao khoa học công nghệ

Bảy mô hình thử nghiệm chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến thực phẩm tại ba miền Bắc, Trung, Nam đã được lựa chọn. Các đối tác trong hoạt động này là  Đại học Cần Thơ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamHọc viện Nông nghiệp Việt Nam và Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC).

Đơn vị tư vấn Impact Innovation của Australia đang hỗ trợ 7 nhóm nghiên cứu thiết lập quan hệ hợp tác trong ngành để tạo ra những sản phẩm và dịch vụ dựa trên nghiên cứu khoa học cho thị trường.

Bảy mô hình thử nghiệm chuyển giao công nghệ là:

  • Phân bón nano giúp canh tác sạch hơn, xanh hơn (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
  • Giống khoai tậy mới phục vụ sản xuất snack khoai tây tại Đồng bằng sông Hồng (Học viện Nông nghiệp Việt Nam)
  • Mô hình chăn nuôi lợn không rác thải (Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam)
  • Công nghệ quan trắc nước cho nuôi trồng thủy sản bền vững (Đại học Cần Thơ)
  • Công nghệ chế biến tôm giảm thiểu sức lao động (Đại học Cần Thơ)
  • Công nghệ chế biến thanh long mới (Học viện Nông nghiệp Việt Nam)
  • Sử dụng than sinh học và vi sinh vật để xử lí ô nhiễm dầu (Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam)

Cụm đổi mới sáng tạo vùng miền

Cụm Đổi mới sáng tạo khu vực Tây Nguyên sẽ được lập ra để xác định và thực hiện những cơ hội đổi mới sáng tạo, từ đó phát triển thương hiệu cạnh tranh cho những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của vùng là cà phê, chè và hồ tiêu.

Cụm Đổi mới sáng tạo là diễn đàn hội tụ những nhà nghiên cứu địa phương, doanh nghiệp, nông dân và chính quyền địa phương do Trung tâm Phát triển Cộng đồng ở Đăk Lăk điều phối.

Câu lạc bộ đổi mới sáng tạo ngành rau hoa quả

Câu lạc bộ Đổi mới sáng tạo trong ngành rau hoa quả là cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ kết nối với các đơn vị nghiên cứu và những bên liên quan để giải quyết những thách thức liên quan đến vấn đề khí hậu trong ngành rau hoa quả tại các tỉnh phía Bắc.

Mô hình câu lạc bộ đổi mới sáng tạo là mạng lưới (online hoặc offline) trao đổi ý tưởng và cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp và nhà nghiên cứu, cũng như kết nối với những sáng kiến quốc tế và trong khu vực trong lĩnh vực rau hoa quả và biến đổi khí hậu

Chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu ngành

Chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu ngành được thiết kế riêng trong trường đại học để đáp ứng nhu cầu hiện tại và nổi cộm của ngành.

Chương trình thí điểm này được xây dựng dựa trên sáng kiến mới của Đại học Cần Thơ – Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đào tạo các bên trong ngành chế biến thực phẩm và sẽ tập trung vào tạo giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông sản xuất khẩu hiện tại.

Trung gian đổi mới sáng tạo

Mô hình này tìm hiểu cách thức doanh nghiệp trung gian tư nhân và các cơ quan nghiên cứu công kết nối tốt hơn để xác định và xúc tiến cơ hội đổi mới sáng tạo để các nhà nghiên cứu giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ giải quyết những vấn đề đang gặp phải.

Những bên trung gian này đóng vai trò như bên môi giới giữa doanh nghiệp và nhà nghiên cứu để giải quyết những vấn đề cụ thể, thông qua mô hình này, chương trình sẽ xác định rõ hơn về vai trò của tổ chức trung gian, cách thức phổ biến và nhân rộng.

Trong mô hình thử nghiệm này, Đại học Cần Thơ sẽ hợp tác với Công ty TNHH Công nghệ NHONHO, đơn vị đánh giá chứng nhận các sản phẩm của nông dân cho những thị trường khác nhau và kết nối nông dân với những chuyên gia về sản xuất và thị trường.

Năng lực đổi mới sáng tạo ngành

Mô hình này sẽ tìm hiểu phương án giải quyết những thách thức quy mô ngành thông qua hợp tác và đầu tư vào đổi mới sáng tạo.

Hợp phần SCP đang hợp tác với Hiệp hội Thực phẩm minh bạch, ngành thủy sản ở miền Nam và ngành hồ tiêu ở miền Trung Việt Nam để tìm kiếm những cơ hội đổi mới sáng tạo dài hạn.